Dobrodošli

U okviru sistema „MBA Miljković doo“, ali kao zaseban subjekat, funkcioniše i Sektor za projektovanje mostova i puteva koji je uradio više idejnih i glavnih projekata za izvedene objekte kako od strane matične kuće tako i za druga građevinska preduzeća i investitore.


Najnoviji projekti